17 జూన్ 2018 న ముమ్మడివరం వి.ఆర.కె సభ వివరాలు

0
21

17-6-18 ఆదివారం ఎయిమ్స్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ , ముమ్మడివరం నందు సాయంత్రం 5గం.లకు వీరమాచనేని రామకృష్ణ చే ఉచిత ఆరోగ్య అవగాహన సదస్సు ఉన్నది.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here