శుక్రవారం, ఆగస్ట్ 17, 2018
Home మై (చా)వాయిస్

మై (చా)వాయిస్

‘నేను’ ‘మనము’లో ఒదగడమే ‘జనవిజయం’

నేను ‘మనము’లో ఒదగడమే ‘జనవిజయం’ వ్యక్తికీ, సమాజానికీ ఉండాల్సిన సంబంధం గురించి చర్చించడమే ఈ వ్యాసం ఉద్దేశం. వ్యక్తి గొప్పతనాన్ని ఎలా చూడాలి? వ్యక్తి దేనినైనా ఎవరికోసం సాధించాలి? అనేదే, లక్షలాది జీవరాసులలో మనిషి...