శుక్రవారం, ఆగస్ట్ 17, 2018
Home జీవన విధానం వీరమాచనేని విధానం

వీరమాచనేని విధానం

స్టంటు వేసినవారు వీరమాచనేని విధానం పాటించవచ్చా?(QA12)

వీరమాచనేని రామకృష్ణారావు ఆహార విధానం పై మీ సందేహాలను మాకు వ్రాయండి. మీ ప్రశ్నలకు వీరమాచనేని రామకృష్ణ స్వయంగా సమాధానాలు ఇస్తారు. మీ ప్రశ్నలను క్రింద సూచించిన మెయిల్ ఐడీ లకు పంపించండి....

డయాబెటిస్‌ ఉన్నదనడానికి సరైన కొలమానం ఏమిటి?(QA11)

వీరమాచనేని రామకృష్ణారావు ఆహార విధానం పై మీ సందేహాలను మాకు వ్రాయండి. మీ ప్రశ్నలకు వీరమాచనేని రామకృష్ణ స్వయంగా సమాధానాలు ఇస్తారు. మీ ప్రశ్నలను క్రింద సూచించిన మెయిల్ ఐడీ లకు పంపించండి....

డాక్టర్ల సమక్షంలో చేయండని వీరమాచనేని ఎందుకు చెప్పరు?(QA10)

వీరమాచనేని రామకృష్ణారావు ఆహార విధానం పై మీ సందేహాలను మాకు వ్రాయండి. మీ ప్రశ్నలకు వీరమాచనేని రామకృష్ణ స్వయంగా సమాధానాలు ఇస్తారు. మీ ప్రశ్నలను క్రింద సూచించిన మెయిల్ ఐడీ లకు పంపించండి....

మెన్సెస్‌ టైంలో బ్లీడింగ్‌ బాగా అవుతున్నది. ఏం చేయాలి?(QA9)

వీరమాచనేని రామకృష్ణారావు ఆహార విధానం పై మీ సందేహాలను మాకు వ్రాయండి. మీ ప్రశ్నలకు వీరమాచనేని రామకృష్ణ స్వయంగా సమాధానాలు ఇస్తారు. మీ ప్రశ్నలను క్రింద సూచించిన మెయిల్ ఐడీ లకు పంపించండి....

వి.ఆర్.కె డైట్ చేశాక ఎలా, ఏమి తినాలి? (2 వీడియోలు)

వీరమాచనేని డైట్ ప్లాన్ నుండి బయటకు వచ్చాక ఎలా తినాలి? ఏమి తినాలి? అనే వివరం తెలుసుకోవడానికి దిగువన ఉన్న 2 వీడియోలు మీకు ఉపయోగపడతాయి. [youtube https://www.youtube.com/watch?v=F7_dNoNXDoA] [youtube https://www.youtube.com/watch?v=JJI9Ee_3mgc]

ప్రోగ్రామ్‌ పూర్తయ్యాక కూడా ఆకలివేసినప్పుడే తినాలా? (QA8)

వీరమాచనేని రామకృష్ణారావు ఆహార విధానం పై మీ సందేహాలను మాకు వ్రాయండి. మీ ప్రశ్నలకు వీరమాచనేని రామకృష్ణ స్వయంగా సమాధానాలు ఇస్తారు. మీ ప్రశ్నలను క్రింద సూచించిన మెయిల్ ఐడీ లకు పంపించండి....

డయాబెటిస్ వారు వి.ఆర్.కె డైట్ ఎలా విరమించాలి?

'డయాబెటిస్' ఉన్న వారు 'వీరమాచనేని రామకృష్ణ విధానం' అవలంబించే పధ్ధతి ఏమిటి? ఎలా బయటకు రావాలి? ఎన్ని రోజులు చేయాలి? ఏ టెస్టులు చేయించుకోవాలి అన్న వివరాలు రామకృష్ణ మాటల్లోనే విని తెలుసుకోండి....

పిండిపదార్థాలు తగ్గితే మతిమరపు వస్తుందా? (QA7)

వీరమాచనేని రామకృష్ణారావు ఆహార విధానం పై మీ సందేహాలను మాకు వ్రాయండి. మీ ప్రశ్నలకు వీరమాచనేని రామకృష్ణ స్వయంగా సమాధానాలు ఇస్తారు. మీ ప్రశ్నలను క్రింద సూచించిన మెయిల్ ఐడీ లకు పంపించండి....

వి.ఆర్.కె డైట్ లో వంటకు ఏ కొబ్బరి నూనె వాడాలి?  (QA6)

వీరమాచనేని రామకృష్ణారావు ఆహార విధానం పై మీ సందేహాలను మాకు వ్రాయండి. మీ ప్రశ్నలకు వీరమాచనేని రామకృష్ణ స్వయంగా సమాధానాలు ఇస్తారు. మీ ప్రశ్నలను క్రింద సూచించిన మెయిల్ ఐడీ లకు పంపించండి....

వి.ఆర్.కె డైట్ లో ఎటువంటి కొబ్బరినూనెను వాడాలి? QA5)

వీరమాచనేని రామకృష్ణారావు ఆహార విధానం పై మీ సందేహాలను మాకు వ్రాయండి. మీ ప్రశ్నలకు వీరమాచనేని రామకృష్ణ స్వయంగా సమాధానాలు ఇస్తారు. మీ ప్రశ్నలను క్రింద సూచించిన మెయిల్ ఐడీ లకు పంపించండి....