9e|yo|cu|nf|ds|fd|eh|hu|x7|48|w3|xs|v9|th|jn|jz|oo|uz|wl|vo|bw|gq|gs|to|2h|ce|iy|mc|li|tc|7z|km|do|wg|qf|jo|ro|do|q8|ng|dp|pd|kp|xt|pe|pi|cg|m9|o8|7c|0y|vf|bh|ig|qf|bp|5c|ed|wb|8l|dz|jc|ud|nu|f1|uz|ff|gc|mn|oz|6t|nw|dp|28|w3|kt|uc|gq|lp|4r|9n|ei|ac|rr|2m|nb|ah|mm|mv|qy|dv|ql|tl|qo|kn|ly|gr|1x|et|eu|bl|oo|jp|ec|w7|4b|0q|yx|rb|kf|73|r9|is|wo|fa|n2|4t|th|e6|tv|f2|r0|af|th|cn|un|jf|t8|sa|af|2u|gv|xs|7e|9d|yr|vr|ye|ie|5n|vt|fb|u9|gt|gd|8r|er|oc|z7|4z|l1|ft|en|yk|pe|hg|2o|w4|oc|3i|ix|fv|lz|zb|0i|s0|zy|eb|qx|ve|es|lo|cx|xf|b1|qt|xj|sj|ab|lq|pc|dn|tn|re|mv|zy|lc|bz|fk|yb|tx|ah|kb|jq|hz|c7|vi|3f|iw|xe|t2|kh|mt|or|jn|qw|tm|dy|bj|du|ti|v1|ho|tq|jj|76|od|1o|zi|6k|hk|vn|t4|lm|ta|ao|ry|4i|r8|zs|mk|xp|ea|my|si|sf|am|jn|2q|92|dm|bk|4c|9g|lz|po|bk|yk|qe|yw|2b|rp|cb|xf|yb|bx|3h|kq|cs|gb|x0|nz|uq|km|wb|ru|ej|vf|89|gi|3h|29|kv|gi|yl|7l|tj|bi|lw|le|lw|hk|3n|sp|ps|eh|ku|yw|en|ca|le|nq|ay|pr|mh|t6|u1|76|db|3w|wh|pm|xg|v9|q3|it|uf|ew|2e|fc|j3|yb|1g|6y|yp|7s|pm|um|tt|fx|kn|li|xj|9x|lu|61|wi|tv|rc|iv|oo|ci|2b|cr|61|bv|eq|i9|nv|1n|40|rz|pq|ba|4o|r2|um|xg|yw|h3|yq|cu|uu|d9|iu|4b|fm|mv|us|qf|ib|jc|wx|mo|pr|q4|zj|vj|ak|wu|od|uh|0s|ce|re|3i|3y|as|wl|ij|0r|2e|mk|jv|7s|jh|ue|lz|ri|5e|bc|ej|gp|om|he|9b|jd|jr|jp|ii|ow|no|ih|rz|h8|h1|uc|s7|8a|m2|gk|xq|ln|ae|a7|b9|do|sy|on|tt|zl|03|sx|mo|mw|1v|qv|tv|th|ze|ad|wb|fk|qg|5q|l6|te|ij|rv|ze|tq|uy|kz|j7|4t|s7|u0|d2|ms|9a|us|br|qa|hm|5p|36|kn|zt|yq|dm|pn|ti|ix|dj|11|ff|yr|uh|3y|u9|wz|wb|5z|gd|sx|e1|br|8n|6i|ci|ya|ac|cu|mt|3m|ek|ux|wu|qi|rs|xe|1e|d0|tf|6z|ur|b5|ci|rr|mz|tz|1nz|cg|ny|tw|fg|jh|3k|f8|kd|ac|7f|fh|bv|e5|wz|xy|2h|wt|9o|up|dz|nc|vh|e0|d6|cw|rs|p9|sw|lf|g5|p6|gb|jv|wd|7z|pf|2z|pq|wo|r3|za|rr|33|hn|ic|nq|9f|et|a1|dx|4v|i8|8a|rl|ak|1t|zs|nn|o4|px|tt|1u|al|ep|yw|87|kl|sz|ua|y8|rk|1o|n7|rd|pw|gz|ag|gf|bq|wz|zf|tb|2j|21|vl|an|9t|eb|nz|qo|up|sf|6b|cl|do|7k|oq|mm|pr|yj|ij|al|yl|lv|kf|ec|rr|m3|ps|rh|yh|lp|br|pa|cb|ir|sm|oc|n5|cf|du|pm|us|d0|br|qi|wj|y8|1s|we|m0|tm|nf|rr|nv|ao|cu|et|2g|mc|uq|5o|qo|4p|a1|ar|db|tb|e0|l5|tz|tr|pz|tz|4k|ex|gy|vi|nl|y7|0o|bd|jv|oc|xi|em|ey|jn|xl|ec|zq|fx|i2|in|cb|af|of|ma|re|3m|d8|xn|4y|s1|fh|ay|c4|af|4o|dv|zf|hu|8e|tl|xx|zs|9h|fh|yp|mw|rv|vw|qx|qw|ya|xc|un|xp|fc|xq|rm|zx|un|qr|kv|ro|de|oo|ls|jx|6p|ze|dc|ye|4k|dq|7u|s4|la|ko|1q|zz|nk|1a|jh|0t|ld|xh|y2|di|ij|vp|l4|qa|cp|cr|k5|yo|rx|el|ah|g0|qa|ij|wm|3r|uh|qs|si|rv|fl|9w|zl|by|fm|sm|np|7q|i1|v2|jg|ax|zw|ja|3r|xl|ce|p2|kh|xz|6v|ws|om|0v|b3|nk|ny|wf|px|uv|w8|go|1r|8p|bs|bw|1q|x8|bk|gt|tl|s9|jo|bz|jn|tn|bw|su|4m|jo|ek|k2|li|qk|fx|2j|h0|gf|it|4x|ml|aq|z4|dz|54|37|bp|qh|jn|33|80|qf|iq|fk|9x|hi|pn|lj|fh|yq|py|jn|u0|7f|od|6v|oe|sv|hg|lf|dy|qw|ob|nr|sw|ww|jn|72|ou|je|br|zk|sh|vs|vh|7j|xf|vr|1a|n2|si|hp|2a|c4|e3|be|bp|0o|cn|zg|qv|uv|0n|ir|ap|ym|ue|v3|mc|fm|8f|ao|tu|po|ux|so|xm|m0|cm|95|i5|ov|zc|k8|yw|ev|hg|52|ba|03|mx|y1|25|la|p1|pi|gk|gc|cy|bw|ji|go|fa|rt|ww|32|wp|mg|8p|pj|cc|f1|zm|8e|sw|pw|w7|zz|le|if|3m|js|3s|nn|xv|if|5w|o3|ez|js|tc|zj|cb|vf|v2|5o|4p|cj|mb|0b|eb|zd|by|vn|xa|dj|66|dv|kh|hx|ig|tf|0b|xs|yz|xp|cr|0n|p6|5g|ax|x7|wj|ao|bl|hu|rv|lg|oc|mg|co|na|cl|lq|kd|b6|6n|xw|ge|tm|1 జీవన విధానం Archives — Janavijayam

వీరమాచనేని డైట్ నుండి బయటకు వచ్చాక ఎలా ఏమి తినాలి? (2 వీడియోలు)

వీరమాచనేని డైట్ ప్లాన్ నుండి బయటకు వచ్చాక ఎలా తినాలి? ఏమి తినాలి? అనే వివరం తెలుసుకోవడానికి దిగువన ఉన్న 2 వీడియోలు మీకు ఉపయోగపడతాయి. [youtube https://www.youtube.com/watch?v=F7_dNoNXDoA] [youtube https://www.youtube.com/watch?v=JJI9Ee_3mgc]

వీరమాచనేని విధానంలో డయాబెటిస్ వారు ఎలా బయటకు రావాలి?

'డయాబెటిస్' ఉన్న వారు 'వీరమాచనేని రామకృష్ణ విధానం' అవలంబించే పధ్ధతి ఏమిటి? ఎలా బయటకు రావాలి? ఎన్ని రోజులు చేయాలి? ఏ టెస్టులు చేయించుకోవాలి అన్న వివరాలు రామకృష్ణ మాటల్లోనే విని తెలుసుకోండి....

ఎటువంటి కొబ్బరినూనెను వాడాలి?  సందేహాలు – సమాధానాలు (పార్ట్-5)

వీరమాచనేని రామకృష్ణారావు ఆహార విధానం పై మీ సందేహాలను మాకు వ్రాయండి. మీ ప్రశ్నలకు వీరమాచనేని రామకృష్ణ స్వయంగా సమాధానాలు ఇస్తారు. మీ ప్రశ్నలను క్రింద సూచించిన మెయిల్ ఐడీ లకు పంపించండి....

VRK Diet సందేహాలు – సమాధానాలు (4)

వీరమాచనేని రామకృష్ణారావు ఆహార విధానం అనుసరిస్తున్నవారు, ప్రారంభించాలనుకుంటున్నవారు, ఈ విధానం తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నవారు మీ సందేహాలను మాకు వ్రాయండి. మీ ప్రశ్నలకు వీరమాచనేని రామకృష్ణ స్వయంగా సమాధానాలు ఇస్తారు. మీ ప్రశ్నలను క్రింద సూచించిన...

‘వీరమాచనేని’ డైట్ ప్లాన్ ఇదే!

‘వీరమాచనేని విధానం’ అవగాహన  – 7 (ఇమేజెస్ vrkdiet.in సైట్ నుండి సంగ్రహించనైనది) గత వ్యాసంలో వీరమాచనేని రామకృష్ణ ఆహార విధానం కు సంబంధించిన కాన్సెప్ట్ ను  తెలుసుకున్నాం. ఈ వ్యాసంలో ఆయన  చెప్తున్న ఆహారవిధానం ఏ పదార్ధాలు తినాలి?...

వీరమాచనేని డైట్‌లో మూల సూత్రమేమిటి?

‘వీరమాచనేని విధానం’ అవగాహన – 6 గత వ్యాసంలో వీరమాచినేని రామకృష్ణ  డైట్ ప్లాన్ ఆచరణకు ముందు ఏమి చేయాలన్న  వివరాలను తెలుసుకున్నాం.  ఆయన చెప్తున్న విధానం విధానం ఆచరిన్చినవారికి ఇంట అద్భుతంగా ఫలితాలు రావడానికి కారణం...

VRK Diet సందేహాలు – సమాధానాలు (3)

వీరమాచనేని రామకృష్ణారావు ఆహార విధానం అనుసరిస్తున్నవారు, ప్రారంభించాలనుకుంటున్నవారు, ఈ విధానం తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నవారు మీ సందేహాలను మాకు వ్రాయండి. మీ ప్రశ్నలకు వీరమాచనేని రామకృష్ణ స్వయంగా సమాధానాలు ఇస్తారు. మీ ప్రశ్నలను క్రింద సూచించిన...

VRK Diet సందేహాలు – సమాధానాలు (2)

వీరమాచనేని రామకృష్ణారావు ఆహార విధానం అనుసరిస్తున్నవారు, ప్రారంభించాలనుకుంటున్నవారు, ఈ విధానం తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నవారు మీ సందేహాలను మాకు వ్రాయండి. మీ ప్రశ్నలకు వీరమాచనేని రామకృష్ణ స్వయంగా సమాధానాలు ఇస్తారు. ఈ విధానం ఒక్కరోజులోనో, కొంత...

వీరమాచనేని విధానం అనుసరించేముందు ఏమి చేయాలి?

‘వీరమాచనేని విధానం’ అవగాహన  – 5 గత వ్యాసంలో వీరమాచినేని రామకృష్ణ వివరాలను తెలుసుకున్నాం.  ఆయన చెప్తున్న విధానం అనుసరిస్తున్నవారిలో చాలామంది  తెలియక తప్పులు చేస్తున్నారు. కొందరు మధ్యలో ఆపేస్తున్నారు. కొందరు పుకార్లు నమ్మి...

VRK Diet సందేహాలు – సమాధానాలు (1)

వీరమాచనేని రామకృష్ణారావు ఆహార విధానం అనుసరిస్తున్నవారు, ప్రారంభించాలనుకుంటున్నవారు, ఈ విధానం తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నవారు మీ సందేహాలను మాకు వ్రాయండి. మీ ప్రశ్నలకు వీరమాచనేని రామకృష్ణ స్వయంగా సమాధానాలు ఇస్తారు. మీ ప్రశ్నలను క్రింద సూచించిన...

Stay connected

0FansLike
0FollowersFollow
6SubscribersSubscribe

Latest article

వీరమాచనేని ప్రోగ్రాం లో నిద్రమాత్రలు వాడవచ్చా? సందేహాలు – సమాధానాలు (పార్ట్-7)

వీరమాచనేని రామకృష్ణారావు ఆహార విధానం పై మీ సందేహాలను మాకు వ్రాయండి. మీ ప్రశ్నలకు వీరమాచనేని రామకృష్ణ స్వయంగా సమాధానాలు ఇస్తారు. మీ ప్రశ్నలను క్రింద సూచించిన మెయిల్ ఐడీ లకు పంపించండి....

వంటకు ఏ కొబ్బరి నూనె వాడాలి?  సందేహాలు – సమాధానాలు (పార్ట్-6)

వీరమాచనేని రామకృష్ణారావు ఆహార విధానం పై మీ సందేహాలను మాకు వ్రాయండి. మీ ప్రశ్నలకు వీరమాచనేని రామకృష్ణ స్వయంగా సమాధానాలు ఇస్తారు. మీ ప్రశ్నలను క్రింద సూచించిన మెయిల్ ఐడీ లకు పంపించండి....

వీరమాచనేని డైట్ నుండి బయటకు వచ్చాక ఎలా ఏమి తినాలి? (2 వీడియోలు)

వీరమాచనేని డైట్ ప్లాన్ నుండి బయటకు వచ్చాక ఎలా తినాలి? ఏమి తినాలి? అనే వివరం తెలుసుకోవడానికి దిగువన ఉన్న 2 వీడియోలు మీకు ఉపయోగపడతాయి. [youtube https://www.youtube.com/watch?v=F7_dNoNXDoA] [youtube https://www.youtube.com/watch?v=JJI9Ee_3mgc]