ఘంటశాల సావిత్రమ్మతో వనిత టి.వి ఇంటర్వ్యూ

0
30

అమరగాయకుడు ఘంటసాల కు సంబంధించిన, వారి వైవాహిక, కుటుంబ విషయాలపైనా ఆయన శ్రీమతి సావిత్రమ్మ తెలిపిన వివరాలు. వనిత టి.వి ఇంటర్వ్యూ మీకోసం ఇక్కడ ఉంచుతున్నాము.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.